Rodo

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest Warsztaty Formy Ewa Gonia z siedzibą w Tychach, 43-100, ul. Flamingów 66 NIP 634-143-29-10

  Warsztaty Formy Ewa Gonia przetwarza twoje dane osobowe w związku z wyrażeniem przez Ciebie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dokonanej po przez maila/formularz kontaktowy/wywiad żywieniowy/osobiście w formie pisemnej).
  Ponadto, Warsztaty Formy Ewa Gonia przetwarza twoje dane osobowe na podstawie usprawiedliwionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach przygotowania i przesłania zamówionych usług, konsultacji dietetycznych, informowania o umówionej wizycie lub jej odwołaniu.

  Natomiast w zakresie danych osobowe o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) Warsztaty Formy Ewa Gonia przetwarza te dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody celem indywidualnego przygotowania jadłospisu oraz udzielenia dokładnej i indywidualnej konsultacji.

  Celem przetwarzania danych osobowych jest:

  • świadczenie dla Ciebie usług opisanych w Regulaminie,

  • umożliwienie zarezerwowania i zmienienia terminu wizyty

  • zadawanie pytań drogą elektroniczną oraz telefoniczną

  • wysyłanie newslettera


  Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług dietetycznych w tym układania jadłospisów oraz konsultacji dietetycznych oraz wysyłania ich drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Warsztaty Formy Ewa Gonia świadczenie usług.

  Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do dokładnego ułożenia jadłospisu i konsultacji dietetycznych uwzględniających dane jednostki chorobowe i dolegliwości Brak zgody uniemożliwi zrealizowanie tych usług.


  Warsztaty Formy Ewa Gonia może również przekazywać dane osobowe nastepującym kategoriom odbiorców:

  • firmie księgowej ,

  • kancelari prawnej,

  • firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta Warsztaty Formy Ewa Gonia

  Warsztaty Formy Ewa Gonia przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) i   inne zanonimizowane dane o użytkownikach serwisu   www.dietetyktychy.pl. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie   aktywności konkretnego użytkownika w serwisie, jak również nie   pozwalają na jego identyfikację, ale pozwalają określić dane   geograficzne, statystyczne i demograficzne użytkowników.   Przekazywanie tych danych ma na celu usprawnienie serwisu oraz   dostosowanie do potrzeb użytkowników.

  Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia. Wycofać zgodę można w każdym momencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia można wycofać poprzez przesłany link w mailu do specjalnej zakładki w serwisie lub drogą elektroniczną lub osobistą po kontakcie z Warsztaty Formy Ewa Gonia. Warsztaty Formy Ewa Gonia informuje, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Warsztaty Formy Ewa Gonia dokonała na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Warsztaty Formy Ewa Gonia na podstawie zanonimizowanych danych dostarczonych przez użytkowników serwisu (pliki cookies, dane o wykorzystywanym urządzeniu itp.) może dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość serwisu do preferencji użytkowników. Podstawą prawną tego działania jest uzasadniony interes Warsztaty Formy Ewa Gonia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

  Masz prawo do:

  • Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO.
   W dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Warsztaty Formy Ewa Gonia przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego.

   Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji handlowych, będzie oznaczała sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Warsztaty Formy Ewa Gonia nie będzie przetwarzał już danych osobowych w tym celu.

  • Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO.

  • Masz prawo do uzyskania od Warsztaty Formy Ewa Goniapotwierdzenia, czy Warsztaty Formy Ewa Gonia przetwarza twoje dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Warsztaty Formy Ewa Gonia może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

  • Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO.
   Masz prawo w dowolnym momencie poprawić swoje dane osobowe, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Warsztaty Formy Ewa Goniasą nieprawidłowe. Masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

  • Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

  • przez formularz kontaktowy, email twojdietetyk24h@gmail.com,

  • osobiście w gabinecie Warsztaty Formy Ewa Gonia

 

Regulamin znajduje się w serwisie www.dietetyktychy.pl w zakładce "Warsztaty i szkolenia", lub jest do wglądu w siedzibie firmie lub podczas spotkania z dietetykiem Warsztaty Formy Ewa Gonia.